Back To The SixTies
Brunssum
De 23e editie vindt plaats op ?.

Meer informatie

Untitled Document Disclaimer.

1. Definitie.
1.1 Eigenaar, hiermee wordt bedoeld, de eigenaar van het en de domein(naam) Backtothesixties-brunssum.nl Henk Bloebaum telefonisch bereikbaar onder de telefoonnummers +31 (0)45- 7519 758 / +31 (0)6 5101 0388 en onder email backtothesixties5@gmail.com verder genoemd als eigenaar in deze disclaimer.
1.2 Bezoeker, hiermee wordt bedoeld de individu die de website van Backtothesixties-brunssum.nl bezoekt en op eigen risico gebruik maakt van de informatie die de eigenaar op haar website verschaft .

2. Disclaimer.
De eigenaar spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt De eigenaar geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan De eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
De eigenaar garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
De eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De gegevens die gepubliceerd staan op de site van De eigenaar, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De eigenaar verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

3. Privacybeleid
De eigenaar respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en discreet worden behandeld.
Wanneer u de website bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
De eigenaar draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.
Welke gegevens worden door De eigenaar verwerkt?
De gegevens die door De eigenaar worden verwerkt bestaan uit twee categorieƫn.
Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm.
Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.).
Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de website.
Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd.
Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van De eigenaar.(via Google Analytics )
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren.
De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciƫle doeleinden.
Wat doet De eigenaar met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.
U te kunnen verzoeken uw ervaringen met De eigenaar te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.
De website van De eigenaar kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.
Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft De eigenaar geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
De eigenaar heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

4. Gastenboek en contact formulieren
De eigenaar is niet aansprakelijk voor het gevaar van buitenaf.
Het gastenboek en contactformulier is voorzien van een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.
Echter kan de eigenaar niet de volledige garantie geven dat uw gegevens veilig zijn, u vult de gegevens daarom in op eigen risico.
De eigenaar kan nimmer om welke reden dan ook aansprakelijk worden gesteld als uw gegevens gestolen worden vanuit de database.